Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang

Tổng quan về hệ thống điện mặt trời 5kW

Thời gian hoàn thành: Vào ngày 05/10/2019 hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình 5kW tại Kiên Giang đã hoàn tất lắp đặt 100% để có thể bắt đầu hành trình sản xuất năng lượng, tiết kiệm hóa đơn điện cho chủ nhà.

Hệ thống bao gồm:

  • 14 tấm pin năng lượng mặt trời silicon đơn tinh thể MONO 380W của thương hiệu GivaGroup
  • Bộ biến tần chuyển đổi dòng điện 5kW
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái nhà, kẹp giữ tấm pin, bu lông…
  • Một số vật liệu điện bổ sung khác.

Công suất vận hành: Qua việc theo dõi hậu lắp đặt, hệ thống đang làm việc cực kỳ hiệu quả với thời tiết nắng nóng hiện nay tại Kiên Giang. Xem qua số liệu báo cáo sản xuất của ứng dụng thì hệ thống điện mặt trời 5 kWp này tạo ra sản lượng lên đến 25 kW điện vào những ngày nắng tốt.

Hình ảnh quá trình lắp đặt hệ thống:

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 1

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 2

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 3

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 4

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 5

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 6

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 7

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 8

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 9

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 10

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 11

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 12

 

Hoàn thành hệ thống điện mặt trời 5kW cho gia đình tại Kiên Giang 13

Game bài đổi thưởng
Link with us