Hoàn thành dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai

Nối tiếp chặng được phát triển mạnh mẽ không ngừng, mới đây chúng tôi đã vừa hoàn thành một dự án năng lượng mặt trời 12kW tại một Homestay tại Định Quán, Đồng nai.

Tổng quan về hệ thống 12kW:

Thời gian hoàn thành: Ngày 14/08/2019 hệ thống hoàn thiện 100%, đã và đang vận hành rất ổn định.

Hệ thống bao gồm:

  • 32 tấm pin MONO cao cấp 380W
  • 2 bộ biến tần hòa lưới 5kW của nhãn hiệu SOFAR
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái nhà, kẹp giữ tấm pin, bu lông…
  • Một số vật liệu về điện khác

Công suất vận hành: Vào mỗi ngày lượng nắng Mặt trời tốt thì dự án có thể chuyển hoá lượng ánh sáng thành một lượng điện năng “khổng lồ” lên đến 50kW/ngày.

Hình ảnh quá trình lắp đặt hệ thống:

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 1

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 2

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 3

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 4

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 5

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 6

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 7

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 8

dự án năng lượng mặt trời 12 kW tại Đồng Nai 9