Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân

Vào thời điểm cuối năm là khoảng thời gian mà GivaGroup bận rộn nhất, bởi rất nhiều Khách hàng tìm đến với chúng tôi để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. GivaGroup khởi động tháng 11 với một hệ thống công suất 6.8 kW của một chủ nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Dự án này chúng tôi thi công lắp đặt hoàn thành tại: Đường 26/3, Khu Phố 11, Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Vì đây là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà nên có đôi chút khó khăn hơn trong việc cài đặt, tuy nhiên để Khách hàng nhanh chóng hưởng lợi từ năng lượng mặt trời, đội ngũ của GivaGroup đã hoàn tất trước thời gian dự kiến.

Tổng quan về hệ thống điện năng lượng mặt trời 6.8kW

Thời gian hoàn tất: Hệ thống nhanh chóng được hoàn thiện vào ngày 05/11/2019 để kịp thời phục vụ cho nhu cầu điện của gia chủ.

Hệ thống bao gồm:

Hệ thống điện mặt trời 6.8kW gồm có các bộ phận chính như:

  • 18 tấm pin mặt trời cao cấp Mono 380W
  • 2 bộ biến tần (inverter) của hãng SOFAR 3kW.
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái nhà, kẹp giữ tấm pin, bu lông…
  • Một số vật liệu điện bổ sung khác.

Hình ảnh quá trình cài đặt hệ thống:

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 1

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 2

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 3

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 4

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 5

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 6

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 7

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 8

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 9

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 10

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 11

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 12

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 13

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 14

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 15

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 16

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 17

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 18

Hoàn thành dự án điện năng lượng mặt trời 6.8 kW tại Bình Tân 19