Hoàn thành hệ thống điện mặt trời hoà lưới 5kW tại Vũng Tàu

GIVASOLAR.com.vn vừa cài đặt hoàn tất một hệ thống năng lượng mặt trời 5kW hòa lưới cho hộ nhà dân ở tỉnh Vũng Tàu

Tổng quan về hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kW

Thời gian hoàn thành: Ngày 22/07/2019 và đã đi vào hoạt động ổn định.

Hệ thống bao gồm:

Công suất vận hành: Vào mỗi ngày có lượng nắng tốt thì hệ thống điện mặt trời này có thể chuyển đổi quang-điện trung bình khoảng 20 đến 25 kW điện năng/ngày.

Hình ảnh của hệ thống:

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hoà lưới 5kW tại Vũng Tàu 1

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hoà lưới 5kW tại Vũng Tàu 2

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hoà lưới 5kW tại Vũng Tàu 3

lắp đặt hệ thống điện mặt trời hoà lưới 5kW tại Vũng Tàu 4