Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú

Chú Dũng sống tại Tân Phú, dạo gần đây chú có tìm hiểu về năng lượng mặt trời và hiểu được tầm quan trọng của công nghệ này trong tương lai cũng như những lợi ích tài chính đáng kể của nó. Sau cùng, chúng quyết định tìm đến GivaGroup nhờ tư vấn lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời 3kW.

Tổng quan về hệ thống điện mặt trời 3kW

Thời gian hoàn thành: Nhận thấy sự sốt ruột, khẩn trương với dự án đầu tư của chú Dũng, các chuyên viên kỹ thuật của GivaGroup đã cố gắng thúc đẩy nhanh quá trình cài đặt nhưng vẫn đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Với sự cố gắng của toàn bộ nhân viên và hợp tác của gia đình chú Dũng, hệ thống đã được lắp đặt hoàn tất vào ngày 24/10/2019.

Hệ thống bao gồm:

  • 8 bảng pin năng lượng mặt trời Mono silicon đơn tinh thể 380W, bảo hành 12 năm.
  • Bộ biến tần hòa lưới 3kW
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái nhà, kẹp giữ tấm pin, bu lông…
  • Một số vật liệu điện bổ sung khác.

Công suất vận hành: Chỉ 1 ngày sau khi lắp đặt xong hệ thống, chúng tôi đã gọi điện thoại để hỏi chú Dũng về tình hình vận hành của hệ thống. Thật bất ngờ! Ngày đầu tiên đi vào hoạt động, khí hậu tốt không có mưa, hệ thống đã đạt sản lượng rất cao lên đến 15 kW.

Hình ảnh quá trình lắp đặt hệ thống:

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 1

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 2

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 3

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 4

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 5

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 6

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 7

 

Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW tại Tân Phú 8