Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW tại Bình Phước

Vào tháng 03/2019 vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 5KW tại Bình Phước, đây là hệ thống hòa lưới có lưu trữ, cung cấp điện cho hệ thống 3 bơm nước tưới tiêu và sinh hoạt.

GivaGroup nhận cài đặt hệ thống đèn, điện năng lượng mặt trời với giá cực tốt tại:

https://givasolar.com.vn/he-thong-dien-nang-luong-mat-troi/

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 1

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 2

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 3

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 4

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 5

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 6

Lắp đặt xong hệ thống điện mặt trời 5kW 7

Tham khảo thêm một số dự án khác: https://givasolar.com.vn/category/du-an-lap-dat/