Mở rộng hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước

Vào cuối tháng 03/2019 chúng tôi có lắp đặt một hệ thống điện mặt trời độc lập 5kW tại Bình Phước cho gia đình của chị Diệu. Giờ đây, gia đình chị mở rộng sản xuất và nhận thấy nhu cầu điện tăng lên nhiều nên đã chủ động liên hệ với GivaGroup để mong công ty tiếp tục tư vấn để mở rộng quy mô hệ thống cho nhà chị.

Sau một khoảng thời gian khảo sát và tính toán, phía chúng tôi và chị đã nhất trí với nhau. Quyết định mở rộng lắp đặt thêm một hệ thống 5kW nữa để phục vụ cho công tác tưới tiêu và sinh hoạt của gia đình chị.

Tổng quan về hệ thống điện mặt trời 5kW

Thời gian hoàn tất: Cũng như lần trước, hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kW nhanh chóng được hoàn thiện vào ngày 28/10/2019 để kịp thời phục vụ cho nhu cầu điện của chị.

Hệ thống bao gồm:

  • 14 bảng pin mặt trời cao cấp silicon đơn tinh thể 380W của nhãn hiệu GivaGroup
  • Bộ biến tần SUNON-PLUS 5kW
  • Hệ thống ắc quy lưu trữ điện mặt trời: 4 cái.
  • Hệ thống khung giá đỡ áp mái nhà, kẹp giữ tấm pin, bu lông…
  • Một số vật liệu điện bổ sung khác.

Hình ảnh quá trình lắp đặt hệ thống:

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 1

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 2

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 3

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 4

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 5

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 6

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 7

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 8

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 9

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 10

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 11

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 12

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 13

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 14

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 15

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 16

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 17

 

Mở rộng thêm hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 5kW cho gia đình Bình Phước 18

Game bài đổi thưởng
Link with us