Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh

Ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, giai đoàn này đang là thời điểm chuyển giao mùa khô với mức độ nắng cao, nóng nực khiến cho chi phí điện của các gia đình tăng cao. Tìm đọc thông tin và nghiên cứu rất kỹ trên mạng Internet, chú Ích đã quyết định lắp đặt một hệ thống điện mặt trời hòa lưới 10kW cho gia đình tại Bình Chánh.

Chú Ích quyết định lắp điện mặt trời vì những lý do sau:

Giảm bớt nhiệt độ mái tốn phải chịu từ bức xạ mặt trời.

Trang trải một phần chi phí điện cho gia đình.

Hiện đại hóa lối sống văn minh.

Góp phần bảo vệ môi trường chung.

Thông tin chi tiết về hệ thống:

Thời gian hoàn thành: Hệ thống đã đi vào vận hành ổn định ngày 28/02/2020.

Hệ thống bao gồm:

  • 28 tấm pin mặt trời Mono 380W cao cấp, bảo hành kỹ thuật lên đến 12 năm, tuổi thọ kéo dài 30 – 50 năm.
  • 2 bộ biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới 5kW của hãng sản xuất SOFAR SOLAR hiệu suất 97,6%.
  • Bộ khung giá đỡ lắp đặt pin mặt trời kiểu mái tôn, kẹp pin, bu lông, đinh vít.
  • Vật tư, linh kiện lắp điện mặt trời khác: dây dẫn điện AC, dây dẫn điện DC, ống ruột gà, tủ điện, cầu dao…

Hình thức lắp đặt: Điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Hình ảnh lắp điện mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh:

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 1

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 2

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 3

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 4

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 5

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 6

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 7

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 8

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 9

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 10

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 11

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 12

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 13

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 14

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 15

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 16

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 17

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 18

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 19

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 20

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 21

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 22

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 23

 

Lắp đặt hoàn tất hệ điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10kW tại Bình Chánh 24