Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường

290,000 VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Model AP-21
Số đường 21
Kích thước 466 x 270 x 96mm

Hình ảnh sản phẩm:

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 1

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 2

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 3

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 4

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 5

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 6

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 7

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 8

 

Tủ điện âm tường sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời AP-21 đường 9