Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường

395,000 VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Model AP-24
Số đường 24
Kích thước 311 x 404 x 96mm

Hình ảnh sản phẩm:

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 1

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 2

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 3

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 4

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 5

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 6

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 7

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 8

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 9

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 10

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 11

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 12

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 13

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 14

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 15

 

Tủ điện năng lượng mặt trời âm tường AP-24 đường 16