Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17

270,000 VNĐ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Model AP-17
Số đường 17
Kích thước 402 x 270 x 96

Hình ảnh sản phẩm:

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 1

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 2

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 3

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 4

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 5

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 6

 

Tủ điện 17 đường sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời AP-17 7