[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn

Các nhà đầu tư thông thái, luôn luôn có những sáng kiến độc đáo nhưng vô cùng hiệu quả. Mới đây, chú Lượng là chủ khách sạn Gia An tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã liên hệ với GivaGroup và yêu cầu tư vấn lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên sân thượng khách sạn 12kW.

Việc tích hợp một hệ thống điện mặt trời hòa lưới trên sân thượng của khách sạn đã giúp chú Lượng có được những lợi ích như:

✅ Tận dụng được khoảng không gian bỏ trống trên sân thượng.

✅ Giảm nhiệt gây ra bởi bức xạ mặt trời cho những căn phòng ở tầng trên cùng.

✅ Tiết kiệm cho hoạt động kinh doanh khách sạn hơn 3.500.000 đồng chi phí điện hàng tháng.

✅ Biến khách sạn của mình thành mô hình kinh doanh xanh sạch.

Thông tin chi tiết về hệ thống điện mặt trời 12kW kinh doanh khách sạn tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian hoàn thành dự án: Hệ thống đã được lắp đặt hoàn tất và đi vào hoạt động ngày 04/05/2020.

Trang thiết bị bao gồm:

Địa điểm lắp đặt: Điện năng lượng mặt trời Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình ảnh từ hệ thống:

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 1

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 2

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 3

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 4

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 5

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 6

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 7

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 8

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 9

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 10

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 11

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 12

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 13

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 14

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 15

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 16

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 17

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 18

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 19

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 20

 

[Năng lượng mặt trời Vũng Tàu] Lắp đặt hệ thống hòa lưới 12kW kinh doanh khách sạn 21